Vi strävar efter att förstå våra tjänsters användares behov, och därför samlar vi in information om våra användare, till exempel om deras beteende på vår webbtjänst. Webbtjänsten är öppen för alla, och det är inte nödvändigt att registrera sig för att bläddra på sidorna. På webbplatsen kan det också finnas en sektion som kräver särskild inloggning.

I denna integritetspolicy beskriver vi vilken personlig information vi kan samla in från dig när du använder våra tjänster eller tar kontakt med oss via vår webbtjänst (nedan ”Tjänst”). Vi beskriver också för vilka ändamål vi eventuellt kan använda denna information.

Genom att använda vår Tjänst godkänner du att dina uppgifter behandlas enligt denna integritetspolicy. Vi kan ändra denna integritetspolicy genom att publicera en ny version online. Fortsatt användning av webbplatsen och relaterade tjänster efter publicering av en ny version anses vara ett godkännande av de ändrade villkoren.

Insamling av information

Följande uppgifter samlas in i registret:

– IP-adress

– Mjukvara och hårdvaruinformation

– Information insamlad via cookies

– Annan information insamlad med kundens samtycke

Information vi samlar in från vår webbtjänst

Vi lagrar i vårt register information som du har lämnat via kontaktformuläret på Tjänsten. Om man önskar ett svar på feedback som skickats via ett feedbackformulär eller e-post, bör feedbacken skickas med kontaktinformation. Meddelanden skickade via kontaktformuläret arkiveras i Tjänsten.

Det bör noteras av de som skickar feedback som innehåller personuppgifter att säkerheten för ett oskyddat feedbackformulär eller e-postmeddelande är låg och att datasekretess och skydd inte kan garanteras fullt ut. Detta bör särskilt beaktas när det gäller information som är känslig ur ett integritetsperspektiv.

Registrets ändamål

Registret används i enlighet med dataskyddslagen för att hantera och utveckla kundrelationer samt för att producera, utveckla och underhålla Tjänsten. Vi kan också använda registret för att informera om våra olika tjänster och för faktureringsändamål. Genom att samla in personuppgifter kan vi också skicka dig riktade marknadsförings- eller kundmeddelanden. Om du dock inte vill få meddelanden kan du när som helst meddela registrets administratör.

Utlämning av uppgifter

Kanta-Suomi Bostadsrättsförening säljer, byter eller överför inte dina identifierbara uppgifter till tredje part. Detta inkluderar inte pålitliga tredje parter som hjälper oss att underhålla vår webbplats eller att utföra vår verksamhet. Även tredje part måste hålla informationen konfidentiell. Vi tror att det är nödvändigt att dela information när målet är att undersöka, förhindra eller på annat sätt hantera olaglig verksamhet, misstankar om bedrägeri eller situationer som potentiellt kan hota någons fysiska säkerhet, bryta mot våra användarvillkor eller i andra situationer som krävs enligt lag.

Överförs mina uppgifter utanför EU?

Dina personuppgifter överförs i princip inte utanför EU. Eventuella överföringar utanför EU gäller endast situationer där de system vi använder har servrar utanför EU. Om detta skulle hända, ser vi till att behandling, överföring och lagring av dina uppgifter genomförs enligt lagens krav och med tillräckliga skyddsåtgärder.

Hur länge lagras mina personuppgifter?

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för deras ändamål eller än vad ett avtal eller lag kräver. Lagringstiderna för personuppgifter kan dock variera beroende på ändamål och situation. Efter att avtalet har avslutats tar vi bort personuppgifterna från våra system. Vi strävar också efter att uppdatera din information regelbundet. Uppgifter insamlade av Google Analytics om besökare på vår webbplats lagras i 14 månader, varefter de automatiskt raderas från Googles servrar.

Skydd av registret

Registret är skyddat mot användning av utomstående och tillgången till registret är skyddad med personliga användarnamn och lösenord. Användarna är bundna av sekretess. Endast anställda vid Kanta-Suomi Bostadsrättsförening och Trival Oy, som producerar Kanta-Suomi Bostadsrättsförenings webbtjänst, har tillgång till registret. Anställda är bundna av tystnadsplikt.

Kakor

Kakor (cookies) är små identifierare som sparas på besökarens dator / enhet när besökaren besöker en webbplats. Vår tjänst använder cookies för att vi ska kunna erbjuda vår tjänst så användarvänlig och kvalitativ som möjligt.

Here’s the translated text from Finnish to Swedish: Kakor Kakor (cookies) är små identifierare som sparas på besökarens dator / enhet när besökaren besöker en webbplats. Vår tjänst använder cookies för att vi ska kunna erbjuda vår tjänst så användarvänlig och kvalitativ som möjligt. Information om tjänstens användning kan samlas in, såsom antalet besökare, de mest populära sidorna, ingångssidor, utgångssidor eller annan liknande information. Google Analytics kan användas i tjänsten för att samla in statistisk information. Google kan överlämna information till tredje part om lagen så kräver. Googles sekretesspolicy finns på http://www.google.fi/policies/privacy/

Genom att använda vår tjänst samtycker besökaren till att överlämna den information som anges ovan till Google. Om du inte vill att tjänsten ska få information via cookies kan du förbjuda cookies i webbläsarens inställningar. De flesta webbläsare tillåter att användningen av cookies blockeras. Att blockera användningen av cookies kan påverka tjänstens funktion, och vi kan därför inte garantera tjänstens felfria funktion utan att acceptera användningen av cookies.

Sociala medier-plugins

Vår tjänst kan ha länkar till eller anslutningar till tredje parts webbplatser samt sociala medier-plugins (t.ex. Youtube, Vimeo, AddThis, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Användning av sociala medier-plugins kan skicka identifierbar information till dessa sociala medier-tjänsteleverantörer. När du öppnar en plugin kan du tillåta att tredje parts webbplatsens cookies sparas på din dator, vilket gör att dessa administratörer kan följa sidans användning om du är inloggad på den sociala medietjänsten. Tjänster som tillhandahålls av tredje part eller applikationer förmedlade av tredje part på vår tjänst lyder under tredje parts användarvillkor. Tjänstens administratör har ingen kontroll över sådana tredjeparts webbplatser och är inte ansvarig för något material som publiceras där eller deras användning.

Besökarens rättigheter

Återkallande av samtycke

Om vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke genom att meddela oss, till exempel genom att skicka e-post till registeradministratören.

Åtkomst till information

Du har rätt att få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Dessutom har du rätt att få ytterligare information om grunderna för behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att korrigera fel

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga, föråldrade eller på annat sätt bristfälliga personuppgifter som rör dig.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Du kan förbjuda behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring genom att skicka e-post till registeradministratören..

Rätt att motsätta sig behandling

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på allmänhetens intresse eller ett legitimt intresse, har du rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter i den mån det inte finns något betydande skäl för behandlingen som skulle upphäva dina rättigheter, eller behandlingen är nödvändig för att hantera ett juridiskt krav. Observera att vi sannolikt inte kommer att kunna betjäna dig i detta fall.

Rätt att begränsa behandlingen

I vissa situationer har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Om vi har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal, har du rätt att få den information du har lämnat till oss i ett allmänt använd format, så att informationen kan överföras till en annan tjänsteleverantör.

Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att kontakta oss, till exempel genom att skicka e-post till registeradministratören. Vi ber dig att ange ditt namn, adress och telefonnummer samt inkludera en kopia av ditt pass, körkort eller annan legitimation så att vi kan verifiera din identitet. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig kan du även lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Registerinformation

Register namn: KS Asumisoikeuden asiakasrekisteri

Registerförare: Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistys

Kontakt för registerärenden: hallinto@ksasumisoikeus.fi

Ändringar i integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy och förändringarna på vår webbplats.

Integritetspolicy uppdaterades den 25.5.2018.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi