Vanliga frågor

Vem kan ansöka om en bostadsrätt?
Personer som har fyllt 18 år och som inte äger en bostad i det område de söker, eller som inte har tillräckligt med medel för att köpa en bostad, kan ansöka om en bostadsrätt.
Hur ansöker jag om en bostadsrätt?

Ansök om en ordningsnummer från ARA. Kommunerna utfärdar inte längre nya nummer. Om du redan har ett nummer utfärdat av kommunen kan du använda det till slutet av året. Med ett nummer utfärdat av kommunen kan du bara söka en bostad i den kommunen. Med ett nummer utfärdat av ARA kan du söka en bostad i hela Finland. När du har ett nummer utfärdat av kommunen eller ARA, skicka in din ansökan till Aurinko Aso via vår webbplats.

Ansökan om ordningsnummer

A) Ansök online om ARAs ordningsnummer.
Ansök om ett nummer från ARAs ordningsnummerservice, tillgänglig från 1.9.2023.

  1. Logga in på tjänsten med t.ex. dina bankkoder.
  2. Fyll i ansökningsformuläret.
  3. Betala för numret (9,20 euro) online.

När du har fått ditt nummer kan du skicka in din bostadsansökan. Du kan söka
från vilken stad som helst. Ordningsnumret är temporärt och giltigt i två
år. En sökande kan bara ha ett giltigt ARA-ordningsnummer i taget.

B) Ansökan om ARAs ordningsnummer med pappersformulär

Från och med 1.9.2023 kan du även ansöka om ordningsnummer från ARA med pappersansökan.

  1. Skriv ut formuläret från ARAs webbplats eller hämta det från de statliga, kommunala och bostadsrättsorganisationernas tjänstecentra.
  2. Skicka in ansökan och betalningskvittot för ansökan per post till ARA.
  3. Efter att din ansökan har behandlats skickar ARA ditt ordningsnummer med posten.

Efter att du har fått ditt nummer, skicka in din bostadsansökan.

Hur påverkar förmögenhet eller inkomst?
För att få en bostadsrätt bör du inte ha tillräckligt med medel för att finansiera åtminstone hälften av marknadsvärdet på den bostad du ansöker om. För att bestämma marknadsvärdet används siffror publicerade av Statistiska centralbyrån om försäljningspriser på gamla bostadsaktier i olika städer. För personer över 55 finns det inga förmögenhetsbegränsningar.
Är boende i bostadsrätt billigare än att hyra?
En bostadsrättshavare betalar månatligen en avgift baserad på självkostnadsprincipen, vilket innebär att avgifterna kan täcka ägarens utgifter relaterade till byggande, inköp eller grundförbättring av bostäder, underhåll eller skötsel, förberedelser för grundförbättringar, administration av bostadsrättsbyggnader eller andra liknande godkända skäl. Förutom självkostnadsprincipen kan avgiftens storlek jämföras med en jämförelsehyra. Avgiften får inte överstiga den allmänt begärda hyran för bostäder av motsvarande användningsvärde i staden. Kvalitetsstandarden som krävs för bostadsrättsbostäder är ofta något högre än för aravahyresbostäder, medan statligt stöd för bostadsrättsbostäder är lägre än för hyresbostäder. Jämförelsehyran och självkostnadsprincipen tillsammans bildar grunden för hur boendekostnaderna bestäms i bostadsrättssystemet.
Kan en bostadsrättshavare sägas upp?
En bostadsrättsavtal är i princip livslångt. Husets ägare kan inte säga upp bostadsrättsavtalet. Uppsägning av bostadsrättsavtalet är bara möjligt i undantagsfall. Om bostadsrättshavaren försummar t.ex. att betala avgiften, överlåter bostadsrätten olagligt eller lever störande kan det ge husägaren en grund för att avsluta avtalet. Bostadsrätten kan ärvas.
Kan man byta till en annan bostad inom bostadsrättsföreningen?
Inbördes byten av bostadsrätter är möjliga utan ordningsnummer. För andra byten av bostadsrätter behövs dock ett ordningsnummer. Inom ett bostadsrättsprojekt kan du byta bostadsrätt utan ett ordningsnummer. Vid byte av bostadsrätter kontrolleras inte längre bytespersonens förmögenhet.
Kan bostaden hyras ut?
En bostadsrättshavare kan hyra ut lägenheten som de har i sitt förvar för en begränsad tid till en utomstående person i situationer där innehavaren själv bor i en annan kommun på grund av arbete, skola eller liknande orsak. Innan överlämnandet av förvaltningen måste bostadsrättshavaren skriftligen meddela föreningen om detta. Den längsta möjliga uthyrningstiden är två år.
Får jag renovera lägenheten själv?
Om du planerar ändringar eller renoveringar i lägenheten, kontakta i förväg och ta reda på om det handlar om en grundläggande förbättring (som kan kompenseras) eller en renovering som bekostas helt av dig. Börja inte arbetet innan du fått godkännande. Kompensation för grundläggande förbättringar överenskommes i förväg. Föreningen kan också ställa villkor för materialval och det kan också vara ett renoveringsarbete som behöver övervakning. I vissa fall kan ändringar helt förbjudas eller det kan ställas krav på återställning. Tillstånd för ändringsarbetet söks elektroniskt via förvaltningskontoret.
Kan jag ha ett husdjur i lägenheten?

Ja, det kan du. Du ansvarar dock för eventuella skador som ditt husdjur kan orsaka.

Vilka saker påverkar en avgiftshöjning?

Avgifterna baseras på självkostnadsprincipen, vilket innebär att när föreningens ekonomi sköts väl och kostnaderna hålls så låga som möjligt, så återspeglas detta i avgifterna. En bostadsrättsinnehavare kan påverka avgifterna genom att vara självgående och ta hand om fastighetens skötsel tillsammans med andra boende. Avgifterna beslutas vid föreningens årliga ordinarie möte, ett möte där varje bostadsrättsinnehavare är välkommen att delta.

Jag ska flytta ut, hur går det till och när återbetalas bostadsrättsavgiften till mitt konto?
Om husägaren inte inom tre månader efter avsägelsen har pekat ut en ny bostadsrättsinnehavare, är den skyldig att lösa in bostadsrätten. Bostadsrättsavgiften återbetalas till hyresgästen justerad enligt byggkostnadsindexets förändring inom tre månader. Dessutom kan en rimlig ersättning för förbättringar som hyresgästen gjort och som har avtalats i förväg beaktas vid återbetalningen.
Om jag har en fråga och inte hittar svaret på den här listan, vart kan jag vända mig?

Du kan kontakta antingen förvaltaren eller föreningen. Se avsnittet kontaktuppgifter. Råd och vägledning kan också erhållas från ARA.

Kan jag ställa mig i kö?
Lediga lägenheter erbjuds till den sökande med det lägsta ordningsnumret. (gamla ordningsnummer har förtur fram till slutet av 2023 eftersom de är äldre) Om du inte fick den lägenhet du sökte eller om det inte finns någon ledig lägenhet vid ansökningstillfället, kan du också göra en öppen ansökan via vår webbplats, som är giltig i 6 månader.
Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi